تئوری آزمایش:

کروماتوگرافی ستونی برای اندازه گیری هموگلوبین A2:

خون همولیز شده دارای:

2

1

 

 

Normal

 

92%

95.3%

A

a2b2

95-97%

HbA

7%

3.2%

A2

a2d2

1.5-3.5%

HbA2

1%

1%

F

a2g2

1.5%˂

HbF

 

به طور معمول به منظور تشخیص کم خونی آزمایش هموگلوبین انجام می دهیم:

نرمال هموگلوبین:

Female: upto 11.5

Male: upto 13.5

اگر هموگلوبین از حد نرمال کمتر باشد؛ پارامتر دیگری به نام mcv به معنی حجم متوسط گلبولهای قرمز مورد بررسی قرار می گیرد.

نرمال mcv:                                                                                   MCV = 94

 

اگر mcv از حد نرمال کمتر باشد ؛ تشخیص های تالاسمی و فقرآهن  داده می شوند.

تالاسمی دو نوع مینور و ماژور است، که فقط در حالت ماژور به تزریق خون نیاز دارند.

اگر mcv از حد نرمال بیشتر باشد ؛ فرد دچار آنمی مگالوبلاستیک است که به علت کاهش B12 و کاهش اسیدفولیک می باشد.

برای بررسی آهن خون سه آزمایش موجود است:

 :  بررسی مستقیم آهن سرم

TIBC: به معنی بررسی ظرفیت اتصال آهن ، پروتئینهایی در خون آهن را جابجا می کنند.

با کاهش یون آهن ، TIBC نیز افزایش می یابد. (پروتئینها در حالت فقر آهن افزایش می یابند.)

تنها 10 الی 12 % از آهن به صورت خوراکی جذب می شود و TIBC افزایش می یابد و به 20% می رسد.

Ferritine: آهن ذخیره بدن را بررسی می کند. به روش الایزا کار می شود که دقت بالا و خطای کمی دارد.

مکانیسم آزمایش:

با استفاده از ستون حاوی رزین که در pH های مختلف بار الکتریکی متفاوت خواهد داشت، می توان ضمن عبور دادن خون همولیز شده (آب + خون = گلبول همولیز می شود و می ترکد.) . از این ستون هموگلوبین A2 را از سایر هموگلوبین ها جدا می کنیم. این هموگلوبین جداشده در مقایسه با هموگلوبین توتال دارای درصدی خواهد بود که به روش زیر محاسبه می شود:

 

روش آزمایش:

ابتدا ، انتهای ستون را باز می کنیم و اجازه می دهیم محلول داخل آن خارج شود. دیسک پنبه ای موجود در ستون را به آرامی فشار داده تا به سطح رزین برسد. پس از خروج کامل مایع ، 50 میکرولیتر همولیزات (مخلوط خون و آب مقطر) را روی دیسک پنبه ای ریخته تا جذب شود. سپس 3 میلی لیتر بافر با pHمشخص را به ستون افزوده و لوله آزمایش زیر آن را تعویض می کنیم. پس از خروج بافر ، هموگلوبین A2  نیز با آن خارج خواهد شد. این لوله ، لوله A2 نامگذاری می شود. شاید هم رنگی نداشته باشد.

طرز تهیه لوله Total:  50 میکرولیتر همولیزات را به 15 میلی لیتر آب دوبار تقطیر شده می افزاییم.

در نهایت در مقابل بلانک آب مقطر و 514 nm = λ قرائت می کنیم.