دانشمندان آمریكایی دریافتند كه باكتری ها می توانند با یكدیكر ارتباط برقرار كنند، با هم حرف بزنند و به صورت دسته جمعی حمله كنند.

 به گزارش مهر، دانشمندان دانشگاه پریستون در این خصوص توضیح دادند: بارها مشاهده شده است كه چند ساعت بعد از شستن دندان ها اگر زبان را روی دندان بكشیم یك لایه لزج و نازك را روی آن ها احساس می كنیم كه در اصطلاح به آن پلاك باكتریایی گفته می شود. این پلاك یك لایه زیستی است كه دارای ساختار پیچیده ای بوده و محتوی گروه هایی از باكتری هاست. این لایه از تمام باكتری هایی كه در آن سكونت دارند محافظت می كند و همین مسئله موجب می شود كه نفوذ داروهای آنتی بیوتیكی به تجمعات باكتریایی دشوار شود.این دانشمندان با انجام تحقیقاتی دریافتند كه باكتری ها به صورت مجزا و نامنظم به ارگانیسم حمله نمی كنند بلكه پیش از حمله با استفاده از لایه ای از مواد شیمیایی كه از غشای باكتریایی ترشح می شود با هم ارتباط برقرار می كنند و با ارسال پیام برای یكدیگر یك حمله بسیار استراتژیك را سازمان دهی می‌كنند. به طوری كه این میكروارگانیسم ها زمانی كه باهم در تماس هستند، بهتر رشد می كنند.

 

لینک خبر: http://www.khorasannews.com/news.asp...322_11_937.XML

منبع خبر: خراسان