اگزالات از کاتابولیسم آمینواسیدها در کبد تشکیل می شود. اگزالات همچنین در طیف وسیعی از مواد غذایی و نوشیدنی ها نیز وجود دارد که شامل چای, قهوه, شکلات, میوه ها و سبزیجات می باشد. میزان اگزالات دفع شده از طریق ادرار نقش مهمی در تشکیل سنگهای کلیوی اگزالات کلسیمی بازی می کند. مهمترین باکتری شناخته شده که در تجزیه ی اگزالات در روده دخالت دارد اگزالوباکترفورمیژنز می باشد. 

این باکتری برای اولین بار از نشخوارکنندگان جداسازی شد. اگزالوباکترفورمیژنز در انسان و بسیاریاز گونه های حیوانی مشاهده شده است. تقریبا تمام افراد6-8 سال که مورد آزمایش قرار گرفته اند دارای این باکتری بوده اند اما این باکتری ممکن است بعدها با افزایش سن با نرمال فلورای روده حذف شود و فقط درمدفوع 60-80 درصداز بالغین مشاهده شود. استفاده درمانی از آنتی بیوتیک ها و سایر داروها ممکن است به حذف این باکتری از روده کمک کند. افرادی که دچار بیماری سیستیک فیبروزیس می باشند اغلب فاقد تجزیه ی مدفوعی اگزالات می باشند که این امر شاید به دلیل درمان وسیع دارویی باشد.

ضمنا این مطلب ممکن است در آینده منجر به استفاده از این باکتری به عنوان پروبیوتیک علیه Hyperoxaluria  یا وجود اگزالات در ادرار شود.باکتری Oxalobacter formigens یک باکتری باسیلی شکل و گرم منفی می باشد.دمای بهینه ی رشد این باکتری 38 درجه سانتیگراد بوده و رشد آن بصورت بی هوازی است. سویه های HC1 و Va3 از این باکتری بر روی انسانهای داوطلبی که دچار بیماری سنگ کلیه بودند آزمایش شده است که به میزیان 80 درصد موفقیت در کاهش میزان اگزالات ادرار نشان داده است.

سویه های یاد شده در بالا به اسید معده , هوا و نمک های صفراوی تقریبا مقاومت خوبی را از خود نشان داده اند. این دو سویه نسبت به غلظت یک میلی گرم در میلی لیتر آنتی بیوتیکهای کلاریترومایسین و ویبرامایسین مقاوم می باشند. باید بگوییم که هنوز مسیر دقیق فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تجزیه اگزالات در این باکتری به درستی مشخص نشده است. در پایان یاد آور می شویم که در آینده با آزمایشات بیشتر و ا ستفاده از تکنیک مهندسی ژنتیک می توان از این باکتری بعنوان پروبیوتیکی مناسب برای افرادی که دچار افزایش میزان بالای اگزالات ادرار هستند استفاده نمود و به این وسیله از تشکیل سنگ کلیه دراین افراد پیشگیری نمود. مزیت این روش در استفاده نکردن از مواد شیمیایی و به هم نخوردن فلور طبیعی روده می باشد . ضمنا افرادی که نیاز به گرفتن رژیم خاص غذایی در برنامه تغذیه روزانه خود ندارند می توانند اغلب نوشیدنی ها و خوراکی های مورد علاقه خود را حتی با وجود داشتن میزان بالای اگزالات مصرف نمایند.

 

منبع : انجمن میکروب شناسی ایران