مطالعات جدید نشان می دهد باكتریها هم احساس تنهایی را درك می كنند زیرا زمانی كه این موجودات در زندان های انفرادی محبوس می شوند رفتار آنها به شكلی غیرعادی تغییر می كند.

انسانها در زندان های انفرادی گاه به مرز جنون می رسند، با خود صحبت می كنند و تمام تلاش خود را برای رهایی از زندان به كار می گیرند. اكنون دانشمندان دانشگاه نیومكزیكو اعلام كرده اند كه باكتری هایی كه زندان انفرادی محبوس می شوند نیز از اینكه تنها هستند آگاه شده، با خود صحبت می كنند و تمامی تلاش خود را برای آزادی از زندان انجام می دهند.

محققان می گویند موقعیت های زیادی در اطراف باكتری ها وجود دارد كه حس تنهایی را به آنها القا می كند، زمانی كه باكتری ها به این حس تنهایی دست پیدا می كنند، فعالیت های عفونی خود را آغاز كرده و در بدن عفونت به وجود می آورند. زمانی كه یك فرد در انفرادی محبوس می شود، می تواند دیوارهای اطراف خود را ببیند، سطح خشن آنها را لمس كند و انعكاس صدای خود را كه با برخورد به دیوارها به سوی خود باز می گردد بشنود، اما باكتری ها از این احساس برخوردار نیستند بلكه قادرند با استفاده از فرایندی شیمیایی به نام «احساس حدنصاب» دیوارهای اطراف خود را بوئیده و آنها را درك كنند.

احساس حدنصاب به معنی این است كه چگونه باكتری ها با یكدیگر و با جهان اطراف ارتباط برقرار می كند. باكتری ها سیگنالهای شیمیایی ویژه ای را به نام «سیگنالهای محرك خودكار» به بیرون ارسال می كنند كه هرچه فاصله حركت آنها دورتر شود تراكم باكتری ها نیز كاهش پیدا می كند. به بیانی دیگر سطوح پایین این سیگنالها به معنی این است كه باكتری تنها است. در زمانی تنهایی نیز باكتری ها با روشن كردن برخی ژنها و خاموش كردن برخی دیگر رفتارهای خود را تغییر می دهند و می توانند به انواع مواد مخرب بدن و عفونت تبدیل شوند.

اما دانشمندان برای كشف این كه یك باكتری تنها در حضور تعداد زیادی از سیگنالهای محرك خودكار چه رفتاری از خود نشان می دهد با كمك فناوری نانو باكتری را در قفسی شیشه ای به دام انداختند و رفتارهای آن را تحت نظر گرفته و مشاهده كردند باكتری در هنگام تنهایی با خود با عصبانیت حرف می زند و درعین حال از اینكه سخنان یا همان مولكول های احساس حدنصاب را كسی دریافت نمی كند آگاه است. دراین موقعیت باكتری برای رها سازی خود ژنهایی را فعال می كند كه مشابه بمب های شیمیایی هرچیزی كه لمس می كند را از بین می برد.

براساس گزارش تلگراف باكتری های Staph كه دراین مطالعه تحت بررسی بوده اند قادر به تولید عفونتهای مهلكی در بدن انسان هستند و این مطالعات می تواند روشهای جدیدی را برای متوقف كردن این باكتری ها ارائه كند. درعین حال نتایج این مطالعه می تواند در بهبود مطالعات مرتبط با بیماری سرطان نیز تاثیرگذار باشد.

 

لینک خبر http://www.kayhannews.ir/881104/7.htm#other1104:

منبع خبر: کیهان